Nog 104 dagen tot Glasrijk 2018

Actueel verslag van de activiteiten:

 

Jaarverslag 2017 Stchting Glasrijk Tubbergen     

 

De Stchting Glasrijk Tubbergen heeft in 2017 voor de 21e keer het evenement ‘Glasrijk Tubbergen’ georganiseerd. 

Van 27 september t/m 1 oktober stond  Tubbergen weer in het teken van glaskunst.

Glasrijk Tubbergen is een vooraanstaand internationaal evenement rond glaskunst welke geëxposeerd wordt in zowel de binnen- als de buitenruimte.

Glaskunst  is het  “unique-selling-point” voor de toeristische sector in de gemeente Tubbergen:                     

“Glas zit in het DNA” en Tubbergen is inmiddels dé glasgemeente van Nederland

Het thema 2017 was : ” Vers Glas”. Hierbij zijn vooral jonge, pas afgestudeerde kunstenaars betrokken, dan wel kunstenaars die nog maar een aantal jaren werken exposeerden.
 Nader info: www.glasrijk.nl

 

Dit jaarverslag is een beknopte weergave van de inzet van bestuur, curator en ca. 100 vrijwilligers.

 

In 2017 was de bestuurssamenstelling als volgt:

Voorzitter:             Harry Kolk

Secretaris:              wnd Jan Hümmels (tot 13-03) daarna René Oude Alink

Penningmeester:  Jan Hümmels

Bestuurslid:           Josefien Roek

Bestuurslid:           Henk Vrieling

Bestuurslid:            Mieke van Druten van 03-04 t/m 06-11 (gestopt)

Bestuurslid:            Haico Fellinger van 12-06 t/m 24-07 (gestopt)

Bestuurslid:           Ceciel Pinners vanaf 01-05

Bestuurslid:            Hans te Kolsté vanaf 24-11

 

In 2017 heeft het bestuur 16 maal vergaderd.

 

Elk bestuurslid is vertegenwoordigd in een van de werkgroepen en is uit dien hoofde aanjager en kartrekker van de betreffende werkgroep. Werkgroepen vergaderen / komen bijeen minimaal 2x per jaar of zoveel vaker als gewenst of noodzakelijk.

 

Het bestuur heeft in totaliteit of als afvaardiging deelgenomen aan overleggen met:

21e editie

De opening van de 21e editie heeft op 27 september plaatsgevonden door de “verse” burgemeester mevr. Haverkamp, tegenover de Pancratius Basiliek (waarin de 36 gebrandschilderde glas-in-loodramen van vijf generaties Nicolas de oorsprong vormen van Glasrijk) en onder de boom van Glinstering.
Met het in werking stellen van de verlichting, die de boom in diverse kleurschakeringen aan de belangstellenden toonde, werd de 21e editie officieel geopend. Op het plein werd het glas geheven en werd in het Oale Roadhoes het officiële  gedeelte voortgezet. Hierbij zorgde de big band New Edition voor de muzikale omlijsting. Maar liefst 65 deelnemers afkomstig  8 landen exposeerden op locaties zowel binnen als buiten in de openbare ruimte.

In de winkels presenteerden ongeveer 30 meer ambachtelijk of als parttimers werkende deelnemers hun kunnen in glas binnen het kader van het Art & Shopping deel.

De 8 deelnemers die in de aula van de Canisius exposeerden werkten bovendien mee aan het educatieve programma voor de circa 1000 leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs die Glasrijk hebben bezocht.

 

Met de mogelijkheid om tijdens Glasrijk een door Kristal Glas uit Leerdam speciaal voor de 21e editie van Glasrijk vervaardigd glasobject aan te schaffen, is er een start gemaakt om gedurende een aantal jaren een jaarobject in een genummerde serie van maximaal 100 stuks, aan te bieden. Hoewel er van het eerste object ruim 60 stuks zijn verkocht viel de verkoop van het tweede object tegen. Hiervan zijn er slechts enkele verkocht.

 

Over de financien is te melden, dat 2017 met een klein batig saldo kon worden afgesloten. Ook zijn er weer de nodige investeringen gedaan t.b.v. veiligheid, voorzieningen etc.

Raming aantal bezoekers ± 12.500 gedurende deze 21e  editie. En dat ondanks een geheel verregende zaterdag.

 

Als professionele kracht is Piet Augustijn voor de 5e keer als curator aangetrokken om de in de eerste plaats de expositie van Glasrijk  te realiseren, de  ‘curatorkunst’ met het thema ”Vers Glas”. De Glasrijk-catalogus 2017 geeft de beschrijving van de vooral pas afgestudeerde glaskunstenaars en hun glaskunst uit diverse Europese landen.
Na deze 5e maal is op zaterdag 16 december afscheid genomen van Piet Augustijn. In zijn opvolging voor 2018 (en mogelijk enkele jaren daaropvolgend) is voorzien met het contracteren van Renée Korbee van bureau Art Vision te Noordwijk.
De curator adviseert de onderstaande werkgroepen:

 

De vrijwilligersmiddag, met uitleg over het programma 2017,  heeft op 13 mei plaatsgevonden bij de ambassadeur 2016 van Glasrijk Tubbergen,  Morskieft Speeltuinen te Reutum.

Ruim 40 vrijwilligers en een 15-tal (klein)kinderen waren deze middag te gast waar een gezellig samenzijn werd aangeboden voor de bewezen inzet.

Het vrijwilligerswerk wordt voornamelijk in werkgroepen uitgevoerd. Een bestuurslid is trekker en in iedere werkgroep vertegenwoordigd. Een vrij voorzichtige schatting van de uren waarop vrijwilligers zich voor Glasrijk inzetten, komt uit op maar liefst ruim 3.200 uren per jaar.

 

Naast het bestuur zijn er de volgende werkgroepen:

In en rond het centrum van Tubbergen hebben ca 30 locaties meegewerkt aan de expositie van verschillende andere soorten glaskunst dan curatorkunst. Daarbij was het onderdeel Art & Shopping goed voor deelname van een groot aantal winkels.

In juni zijn de vitrines gereinigd en de  daarin ten toon gestelde objeten verwisseld.

In het gemeentehuis was de centrale informatie- en expositielocatie. Tevens is er op twee locaties een permanent bemande informatiestand.

Gedurende het evenement is voor ongeveer € 7.500  aan glaskunst verkocht.

 

Werkgroepleden: Ria Verschuijten, Marijke Kleinsman, Marian van Schaik, Wim Hueck en René Oude Alink.

In de kunsteducatie treffen het Tubbergse onderwijs en Glasrijk elkaar als partners. De Tubbergse Onderwijs Federatie (TOF) en de scholengemeenschap St. Canisius zijn vrienden van Glasrijk.
De aula van de Canisius was weer beschikbaar voor een aantal exposanten en demonstraties aan leerlingen van gr. 7 en/of 8 van het basisonderwijs alsmede de leerlingen van Canisius.
Tevens heeft dit jaar een SBO-school uit Oldenzaal het evenement bezocht met een aangepast educatief programma, hetgeen tot ieders volle tevredenheid is verlopen en voor herhaling vatbaar is.                                                                                                    

 

Werkgroepleden: Ine Heerink, Ria Verschuijten, Josefien Roek en René Oude Alink

Deze werkgroep geeft bekendheid aan alle elementen van Glasrijk Tubbergen, verzorgt het nieuws en de Public Relations.

Zo wordt er elk jaar een themalogo ontworpen om extra cachet aan het evenement te geven.

De werkgroep voert acquisitie en bedient het rijke scala aan media:

de webbsite www.glasrijk.nl, de Facebook van Glasrijk, RTV Oost, TC Tubantia, de huis-aan-bladen Op en Rond de Essen en Beleef! NO-Twente, de eigen ‘Glasrijkkrant’, vakblad ‘Fjoezzz’, posters, flyers zowel in Nederland als Belgié en Duitsland, advertenties, bijdragen aan de catalogus, VVV en mond-tot-mond-reclame.

Tevens worden gebouwen in Tubbergen waar geëxposeerd wordt voorzien van banners, sieren vlaggen van Glasrijk her en der de vlaggenmasten van diverse gelegenheden en instanties.

Ten behoeve van interne communicatie en overdracht is er een draaiboek voor PR & Communicatie opgesteld.

 

Werkgroepleden: Jack Stolp, Caroline Schouwink, Kirsten Pezij en Jan Hümmels.

In 2017 is het sponsorconcept ‘Vrienden van Glasrijk’ verder uitgewerkt en uitgerold. Eind 2017 ondersteunden 73 vrienden Glasrijk financieel en/of in natura.

In 2017 is “Vrienden van Glasrijk” o.a. uitgebreid met de Sint Pancratius Parochie, de Protestantse Kerk, de Lions Tubbergen, Praxis en Filmart.

 

In 2016 heeft de Stichting Glasrijk Tubbergen het ANBI-keurmerk verworven.  Dat wil zeggen dat Glasrijk een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling met de bijbehorende belastingfaciliteiten voor de sponsoren en donateurs.

 

Werkgroepleden: Jan Hümmels, Henk Vrieling en Hans te Kolsté

Deze vrijwilligers regelen de infrastructuur: de inrichting van de pleinen, de straten, tuinen en gebouwen, de plaatsing van de kassen en de bewegwijzering.   In de loop van 2017 is voor deze werkgroep een draaiboek opgesteld waardoor de diverse werkzaamheden sneller en gestroomlijnder verliepen hetgeen een flinke tijdsbesparing heeft opgeleverd. In 2017 is de monumentale boerderij ‘Erve Pinners’ ook weer als locatie toegevoegd en ingericht

 

Werkgroep van ± 30 vrijwiligers, geleid door: Henri Ossenvoort, Hans te Kolste,  Herman Detert, Willem Groot Kormelink , Henk Vrieling en Harry Kolk.

De Ambassadeursprijs werd tijdens Glasrijk uitgereikt aan Tuincentrum Heerdink te Geesteren.

Hierbij waren, in het kader van de Euregionale samenwerking - waarbinnen onze grensoverschrijdende Glaskunstroute een van de vele projecten is - ook leden van het bestuur van de partnergemeente Uelsen en bestuursleden van de Fremden Verkehrs Verein Uelsen op uitnodiging van de gemeente Tubbergen aanwezig. Speciaal hiervoor is de “Glasrijke ontmoeting Uelsen/Tubbergen” georganiseerd

Op het voorterrein van De Eeshof stonden 6 pagodetenten en was er plaats voor het zweefvliegtuig, uitgevoerd in glas in lood en nu klaar voor zijn/haar luchtdoop, van Ton Beumer uit Lemele

Atelier ’t Koetshuis van Combi Glas gaf ook dit jaar weer workshops, heeft samen met de leerlingen van de basisscholen mooie mozaïeken gemaakt en gaf daarnaast ook nog gelegenheid tot exposeren.

Ook de glasblazerstent was weer op het Raadhuisplein aanwezig.

Op 1 oktober vond het traditionele, door de Lions-Tubbergen in de Basiliek georganiseerde glasrijkconcert plaats. Zanger Ernst-Daniël Smit en zijn dochter verzorgen samen met het Pancratiuskoor een prachtig programma.

 

Jaarlijks wordt getracht een of meerdere speciale eye-catchers naar Tubbergen te halen.
Dit jaar was de onthullling van de “Glinstering-boom”, die na een voorbereiding van ongeveer 3 jaar gepresenteerd werd bij de opening die verricht werd door de kersverse burgemeester.
Op het Raadhuisplein konden bezoekers even de benen strekken op een van de zeven Social Sofa’s, betonnen banken die bekleed waren met glasmozaiekmotieven.

En op de kop van het Eeshofplein  exposeerde de heer Beumer zijn zweefvliegtuig bekleed met glas-in-lood en nu na zoveel jaren van arbeid gereed om de luchtdoop te ondergaan

 

Projectgroepleden: Louis Koekenberg en Henk Vrieling.

 

Glaskunst is steeds meer permanent aanwezig; naast de ramen van de 5 generaties Nicolas in de basiliek en  de 4 vitrines met wisselende glasexposities, zijn er de glazen staptegels waarvan er in 2 voetpaden/stegen 16 zijn gerealiseerd en er nog 36 op het programma staan.

Daarnaast is er in 2016 door medewerkers van VVV en CHIEC een Glaskunstroute ontwikkeld met ruim 30 glaskunstwerken in Tuin en Landschap.  Na de opheffing van de VVV, die nu is opgevolgd door TGT (Toeristisch Glinsterend Tubbergen) is het externe project door Glasrijk overgenomen en zal mogelijk in samenwerking met TGT in de komende jaren verder worden uitgerold waarbij ook aan grensoverschrijding in de richting van de partnergemeente Uelsen wordt gedacht.

Dit alles om het ‘Glas DNA’ van ‘Gastvrij Tubbergen’ gedurende het gehele jaar in de gehele gemeente te laten schitteren.

 

 

 

Jaarlijks wordt op een uitgebreide wijze getracht om zowel van deelnemers, als van locatiehouders, sponsors, publiek en vrijwilligers reacties en commentaren te inventariseren.

Al deze reacties worden geanalyseerd en breed besproken samen met de statistische gegevens van de website en Facebook, met het doel om er verbeteringen uit te halen en missers te vermijden. Het merendeel van de reacties zijn overigens positief van aard.  De geplaatste kanttekeningen worden door het bestuur weer meegenomen voor de uitvoering van de editie van 2018

 

Tubbergen,  januari 2017, vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 29 januari 2018

 

Namens het bestuur,

René Oude Alink (secretaris Glasrijk)

 

terug

© Glasrijk 2018