Nog 104 dagen tot Glasrijk 2018

Balans, Begroting en staat van baten en lasten mmet toelichting::

Per 1 januari 2016 bestond de balans van Glasrijk uit:

De begroting van 2016 bestaat uit een gedeelte voor de reguliere jaarlijkse activiteiten én een deel als extra begroting voor de jubileum aktiviteiten. 

Onderstaand de jaarlijkse financiële verantwoording middels het exploitatieoverzicht 2016.

Begroting 2017

 

 

terug

© Glasrijk 2018