Nog 104 dagen tot Glasrijk 2018

Beleidsplan 2016

Voor de jubileumeditie 2016 is een projectplan opgesteld:

 

PROJECTPLAN voor 20ste editie Glasrijk Tubbergen

met als thema EUROPA: grenze(n)loos glas

Voor het jubileumjaar 2016 is een speciaal thema gekozen. Dat weerspiegelt de ambitie van het bestuur om het internationale van het glaskunstevenement Glasrijk te willen benadrukken. Bovenop het reguliere en vertrouwde programma, wil het bestuur deze 20ste editie toch een extra cachet geven.

Het streven van het bestuur is er namelijk op gericht, om voor dit 4de lustrum, glaskunst vanuit (zo mogelijk) alle 28 lidstaten van de EU naar Tubbergen te halen. In hoeverre we daarin kunnen slagen, is sterk afhankelijk van enkele cruciale voorwaarden.

Die voorwaarden zijn:

1. de medewerking van onder andere kunstenaars en galeries en

2. de beschikbare financiële middelen.

 

Voor het behalen van die voorwaarden zet het bestuur van de stichting Glasrijk Tubbergen zich met man en macht in:

Het bestuur hoopt dat ze in staat gesteld zullen worden om zo de 20ste editie van Glasrijk Tubbergen extra te laten bruisen. De hulp van allen – sponsoren, subsidienten, deelnemers, locatiehouders en vrijwilligers – is daarbij onmisbaar.

Het bestuur rekent op u allen !

 

Namens het bestuur van de Stichting Glasrijk Tubbergen

Jan Hümmels bestuurslid (penningmeester)

Portefeuille PR & communicatie.

 

 

terug

© Glasrijk 2018