Nog 104 dagen tot Glasrijk 2018

De doelstelling

Statutair bepaald is het doel volgens artikel 2  van de stichtingsakte:

  1. De promotie van Tubbergen, regionaal, nationaal en internationaal, gericht op verbetering van de naamsbekendheid en het imago van Tubbergen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren en initiëren van aktiviteiten in en rond Tubbergen.

 

 

terug

 

© Glasrijk 2018