Nog 104 dagen tot Glasrijk 2018

Deelnemers

Adrie Arendsman

Adrie Arendsman

De glaskunst van Adrie Arendsman (1941) laat een nieuwe en geheel eigen visie op het materiaal glas zien. Rauw en elementair staan de beelden autonoom in de ruimte en eisen de aandacht op. Glas in de puurste zin van het woord. Geen opsmuk, geen verfraaiing.

Het gehele oeuvre van Arendsman kent een sterke vormentaal en een duidelijke signatuur. Het werken in glas is hiervan een logisch verlengde. Kwetsbaarheid is een belangrijk thema in haar werk, net als poëzie en onbevangenheid. De werken die tijdens Glasrijk getoond worden, omvatten relatief stoere en eigenzinnige beelden in glas die deze thema’s op een bijzondere manier uitdrukken.

www.arendsman.nl »

Ingrid Arts

Ingrid Arts

Glazen Rust

De wereld is in de verleden tijd.

Je weet niet wat er gebeurt.

Hoe komt het dat je verder leeft?

Dat weet alleen nieuw leven.

Claire Bamplekou

Claire Bamplekou

“Met mijn werk wil ik drie kernvraagstukken rond de arbitraire man-vrouw verhoudingen tussen genders oplossen, die zich tijdens verschillende – zowel interne als externe – processen voordoen”, vertelt Claire Bamplekou (1989).

“In de eerste plaats probeer ik de dialectiek tussen biologische en geconstrueerde elementen van de genderidentiteit tot uitdrukking te brengen door verschillende theorieën op dit gebied, zoals genderfluïditeit, te onderzoeken en hoe ik daar zelf tegenaan kijk.

Ten tweede wil ik uitdrukking geven aan het spanningsveld dat tussen beeld en inhoud, onderwerp en object en hun functionaliteit ontstaat.

Ten derde probeer ik verbanden te leggen tussen de rol die genders spelen in de mystiek, mythologie en natuur.”

Philippe Beaufils

Philippe Beaufils

Het werk van Philippe Beaufils (1961) is geïnspireerd door de mens en de plek die deze op aarde en in het universum inneemt.

Eén aspect van het menszijn heeft hem altijd gefascineerd: "We zijn met 6 miljard mensen op deze planeet en ik weet zo weinig. Dit is het uitgangspunt voor mijn observaties van het menselijk wezen: wie ze zijn, wie ze willen zijn, wat ze denken dat ze zijn, wat ze denken... Dit alles in relatie met zijn omgeving.

Ik wil met heetglastechnieken sommige facetten van het bestaan, zoals emoties en houding, kunnen uitdrukken. Gevoelens wil ik vertalen in glas, dat complexe materiaal, dat transparant of ondoorzichtig is, stevig of fragiel, een beetje zoals wijzelf.”

liquidus.solidus.free.fr »

Stine Bidstrup

Stine Bidstrup

“De werken uit de serie Bifurcations vinden hun oorsprong in een belangstelling voor patronen van mensen, infrastructuur, architectuur en systemen die zo omvangrijk zijn geworden en niet meer in verhouding tot hun oorspronkelijke doel staan, dat ze het menselijk denk- en bevattingsvermogen uit het oog verliezen”, zegt Stine Bidstrup (1982) over haar werk.

“Natuurlijke verstoringen en mogelijke chaos binnen alle systemen van ogenschijnlijke orde openbaren zich, naast het idee dat alle gesloten systemen tot mislukken gedoemd zijn, en de illusie dat orde en veiligheid binnen het netwerk compleet teniet worden gedaan.

De cirkel kan als een ononderbroken lijn, een gordiaanse knoop worden gezien.” 

www.stinebidstrup.dk »

Wouter Bolangier

Wouter Bolangier

In zijn werken snijdt Wouter Bolangier (1964) thema’s aan als leven, vergankelijkheid, relatie en religie. “De breekbaarheid en de transparantie van het materiaal lenen zich het beste om deze gedachten te visualiseren.

Werken met glas is ook steeds een uitdaging. Het materiaal doet niet steeds wat je wilt en de moeilijkheden om het te beheersen maken het spannend om de mogelijkheden ervan te onderzoeken zonder te vervallen in een maniakaal op zoek gaan naar technische oplossingen.”

Zijn objecten als bloempotten en zaadcellen worden in de vorm geblazen en daarna bewerkt en samengebracht in installaties die worden gepresenteerd in een tuinkas of andere opstelling.

www.wouterbolangier.be »

Ellen Brouwers

Ellen Brouwers

De installatie Verdieping van Ellen Brouwers (1960) is oorspronkelijk ontworpen voor en geplaatst in een buitententoonstelling in Beeldentuin Ravesteyn in Heenvliet in 2013.

De acht objecten zijn verbonden met de natuur en de omgeving in de tuin, zoals ze dat ook zijn in hun nieuwe omgeving in Tubbergen.

De impact van de beeldengroep wordt versterkt door het schuin achter elkaar plaatsen van de glaspanelen, zodat het licht een cruciale rol speelt bij de beleving van het werk.

De afzonderlijke panelen laten verschillende visies op eenzelfde thema zien, namelijk de beleving van de natuur. 

www.ellenbrouwers.nl »

Gert Bullée

Gert Bullée

Gert Bullée (1970) is een ambachtsman, een meesterglasblazer, maar wel een ontwerpend en uitvoerend ambachtsman tegelijk.

Hij werkte van 1986 tot 2009 als (meester)glasblazer bij Glasfabriek Royal Leerdam Crystal en ging daarna freelance werken: het startpunt van het onderzoeken van en het zich richten op zijn eigen creativiteit en ideeën als kunstenaar.

Hij ontwikkelde een eigen lijn waarin de verworvenheden van ‘Leerdam’ samenkomen met zijn kennis opgedaan tijdens internationale blaassessies, eigen inzicht, omgang met kunstenaars, vormgevers en architecten en zijn werkzaamheden bij meerdere glasstudio’s.

De belangrijkste thematiek van zijn vrije werk is de kei. Glazen ‘keivormen’ die aan de buitenkant organisch zijn en aan de binnenkant strak en kleurrijk. Het idee daarvoor ontstond tijdens een vakantie. “Ik zag een mooie steen en brak hem doormidden. Een prachtige binnenkant kwam tevoorschijn. Dit wilde ik in glas vertalen. Er kwamen geoden en mineralen bij: het gaat om het geheim dat erin zit, het blootleggen daarvan en het laten zien van de schoonheid.

www.gertbullee.nl »

John Burton

John Burton

John Burton (1968) werkt met een zeer gedempt palet en heeft een sterke voorkeur voor eenvoud en geometrische vormen. Hoewel hij werkt met geblazen glas, omschrijft hij zich als een koud glas bewerker.

Na een zorgvuldige afwerking van elk afzonderlijk object, voegt hij daar diverse elementen, zoals gezaagde en gepolijste randen of matte en gepolijste lijnen, aan toe. Vaak worden objecten gedeconstrueerd en vervolgens gereconstrueerd tot een nieuwe, eenvoudige, maar complexe vorm.

Inspiratie ontleent Burton aan microbiologische wetenschappen en technologieën, naast zijn persoonlijke en emotionele reacties op de hem omringende wereld. 

www.johnburton.nl »

Afro Celotto

Afro Celotto

Afro Celotto (1963) heeft zich ontwikkeld binnen de traditie van het Venetiaanse glas en zich de belangrijkste technieken als filigrana, reticello, incalmo, murrine en zanfirico eigen gemaakt als leerling van de legendarische glasmeester Lino Tagliapietra (1934) en door te werken met verschillende glasmeesters bij meerdere studio’s.

Ondanks de traditionele technieken heeft hij een eigen identiteit ontwikkeld. Een beeldtaal die gekenmerkt wordt door slanke, opgaande vormen en een breed en fel kleurenpalet, waarbij de kleuren uit een centraal punt lijken te ontspringen.

Daarmee houdt hij de Venetiaanse glastraditie hoog, maar zoekt hij ook aansluiting bij ontwikkelingen die zich elders in Europa en de wereld afspelen.
www.viavenezia.nl 

www.masterafrocelotto.com »

© Glasrijk 2018