Nog 104 dagen tot Glasrijk 2018

Glasrijk aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Met een beschikking erkent de Inspecteur van Belastingen Glasrijk als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wel als culturele ANBI.

Daardoor kunnen ook giften die men privé schenkt aan Glasrijk afgetrokken worden bij de aangifte Inkomstenbelasting.

En culturele ANBI is van belang omdat dit betekent dat die giften tellen voor 125 %, waardoor een gift van € 100,- een aftrekpost oplevert van € 125,-

Glasrijk moet daarvoor voldoen aan een aantal vereisten. Een daarvan is, dat op de website van Glasrijk allerlei gegevens moeten worden gepubliceerd.

Onder meer over:

Vanaf begin september kunt u die gegevens allemaal op de website www.Glasrijk.nl vinden. (klik hier voor de details)

De Belastingdienst vermeldt op haar website dat Glasrijk ANBI erkend is.

Hierdoor is openbaar, dat ook Glasrijk aan de eisen voldoet.

En elke belastingplichtige er op kan vertrouwen, dat de fiscale aftrekbaarheid van giften aan Glasrijk gewaarborgd is.

Informatie over ANBI vindt u op de website www.belastingdienst.nl.

Glasrijk doet dit natuurlijk niet zonder bedoeling. Financiële bijdragen aan Glasrijk zijn van harte welkom.

Dat er aan een gift dergelijke fiscale voordelen verbonden zijn, maakt misschien dat Glasrijk wellicht ook een beroep op u mag doen om financiële steun.

Begroting en exploitatie van Glasrijk hebben die extra middelen nodig.

Om jaarlijks met een mooi en gratis toegankelijk evenement er aan bij te dragen om Tubbergen te laten bruisen.

© Glasrijk 2018