Nog 104 dagen tot Glasrijk 2018

Invulling Rabobank als ambassadeur 2012

Tijdens Glasrijk Tubbergen 2012 werd Rabobank Noord Twente uitgeroepen tot ambassadeur van de gemeente Tubbergen. Een eervolle titel waar zij bijzonder trots op zijn.

Rabobank verbindt

Rabobank vervult een maatschappelijke rol die bijdraagt aan een betere samenleving. Dit doen zij onder andere door donaties aan maatschappelijke projecten en het organiseren van activiteiten om kennis over te dragen en mensen met elkaar te verbinden. Als blijk van waardering voor de ambassadeurstitel wil de Rabobank graag iets bijzonders terug geven aan de gemeenschap. Dit keer niet in de vorm van een geldelijke bijdrage maar een investering in de toekomst. Een investering die de leefbaarheid in Tubbergen een impuls moet geven.

afronding minimasters Rabobank als ambassadeur

Masterclasses

Een twintigtal Tubbergenaren is een pilot gestart door het volgen van acht minimasterclasses die zijn georganiseerd door de Rabobank. Het doel is krachten en zwakten in de Tubbergse gemeenschap te herkennen en deze om te vormen tot een beter leefklimaat. De sessies hebben geleid tot de uitwerking van projecten binnen de thema's toerisme, detailhandel, woningbouw, sport en verenigingen. Elke afzonderlijke sessie vormde een puzzelstukje. De puzzel is gelegd maar moet nog worden ingekleurd. Het resultaat zal in het najaar van 2013 worden gepresenteerd aan ondernemers, maatschappelijke instellingen en belangstellenden.

 

© Glasrijk 2018