Nog 37 dagen tot Glasrijk 2017

Piet Augustijn curator Glasrijk

Piet Augustijn, curator Glasrijk Tubbergen 2013Piet Augustijn, oud-conservator hedendaagse kunst van het Gorcums museum in Gorinchem is vanaf 2013 ook de curator van Glasrijk. Piet geldt binnen zijn vakgebied niet alleen als een autoriteit maar ook als gepassioneerd liefhebber. Behalve dat hij jarenlang tentoonstellingen organiseerde en samenstelde voor het Gorcums Museum, publiceert hij sinds jaar en dag op het gebied van de beeldende (glas)kunst. Ook is hij hoofdredacteur van het glasmagazine Fjoezzz en van het tijdschrift Keramiek.

Keuze glaskunst

Piet Augustijn heeft ook dit jaar de bepalende stem bij de keuze van de glaskunstenaars, die vorm en inhoud geven aan het curatordeel van Glasrijk, het glaskunstevenement dat in 2015 van woensdag 30 september tot en met zondag 4 oktober in Tubbergen wordt gehouden. In overleg met de kunstenaars bepaalt hij welke kunstwerken waar een plekje krijgen bij het zich deels in de openlucht afspelende evenement. Daarnaast bestaat Glasrijk ieder jaar uit een educatief programma en uit collecties van kunstenaars, galerieèn en fabrieken, zodat zij haar naam als breed publieksevenement kan blijven waarmaken.

Kwaliteit 

Dat Piet over de kwaliteiten beschikt om essentiële keuzes voor Glasrijk verantwoord te kunnen maken, staat voor Glasrijk buiten kijf. Met de Glasrijkevenementen in 2013 met het thema 'Nederland - België: de match' en in 2014 met thema 'poëzie in glas' leverde Piet dit bewijs. Ook bewees Piet zich de afgelopen jaren als conservator hedendaagse kunst van het Gorcums Museum uit en te na. Zijn tentoonstellingen kenmerken zich door een grote variëteit. Bij de in totaal zestig exposities, die Piet Augustijn voor het Gorcums Museum maakte, werkte hij samen met vijfhonderd kunstenaars. Saillant detail: Contrasten in Glas, een van de materiaaltentoonstellingen die Piet Augustijn in 1997 in Gorinchem verzorgde, geldt met 9.300 bezoekers als de expositie die het best bezocht werd ooit in het Gorcums Museum.

 

© Glasrijk 2017