Nog 78 dagen tot Glasrijk 2018

Vrienden van Glasrijk

Lees hier over het: CONCEPT VRIENDEN VAN GLASRIJK

Schildjes / plaquettes plaatsen bij vrienden, dat zijn huidige en toekomstige:

   

Op basis van bedrag onder te verdelen in:

Categorie                            bedrag               21 % btw           netto vanaf           kosten -/- 20 % Vpb.

Tegenprestatie voor vrienden:

Tegenprestatie voor zilveren vrienden:

plus:

Tegenprestatie voor gouden vrienden:

plus:

© Glasrijk 2018