Myriam Vanderbiesen

Nieuwsgierigheid en hang naar het doorgronden en beheersen van zo veel mogelijk materialen en technieken bracht Myriam tot het werken met glas. Haar voorliefde gaat uit naar het minimalistische. Kunstwerken van de na-oorlogse Belgische avant-garde, abstract constructivistische kunst, de groep zero en conceptueel werk laten haar niet onberoerd. Hieruit vloeien soms series of reeksen voort met een zeker ritme dat refereert naar de gedachte dat alles op elk niveau een onderdeel uitmaakt van een groter geheel. De reeksen hebben een abstracte strakke vorm gebruik makend van de balkvorm/cuboïd in hout gecombineerd met glas. Overdenkingen over de beschadigingen van onze natuurlijke leefomgeving resulteerden in de reeks CONSTRUCTIE/DECONSTRUCTIE/OLEUM die onze aandacht vestigt op de vervuiling van ons zeewater door onder anderen olie en plastics.

Nationaliteit
Belgische
STEUN GLASRIJK