29 september t/m 3 oktober 2021

Internationale Glaskunst-expo

Het thema van Glasrijk 2021 is “Glas(rijk) in ontwikkeling”
Woensdag 29 september t/m Zondag 3 oktober 2021

Internationale Glaskunst-Expo

4 Seizoenen
Glasrijk

In- en rondom Tubbergen zijn diverse glasobjecten te zien
en kan een kunstroute gevolgd worden.

4 Seizoenen Glasrijk